Centec Tower

Tòa nhà văn phòng hạng A, được thiết kế bởi Worldwide Architects, Singapore. Nó đã được hoàn thành và hoạt động vào tháng 1 năm 2009. Được tài trợ hoàn toàn bởi SPN với quyền sử dụng đất vĩnh viễn. Tòa nhà văn phòng hạng A đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng bởi một nhà phát triển địa phương.