American Wire Gauge (AWG) là tiêu chuẩn cở dây dẩn, được sử dụng phổ biến ở Bắc Mỹ. Hệ thống nầy quy định đường kính của dây dẫn kim loại tiết diện tròn, đồng dạng (dây đặc, solid). Cở của dây dẫn được quy chiếu theo tiêu chuẩn ASTM B.258. Diện tích mặt cắt ngang của dây dẩn là một yếu tố quan trọng để xác định cường độ dòng của nó. Bảng thông tin AWG tiêu chuẩn dành cho dây dẫn đơn, tròn và đồng dạng (solid). Số AWG càng nhỏ thì đường kính dây dẫn càng lớn.

AWG cũng được sử dụng để mô tả các dây dẫn được bện lại từ nhiều sợi nhỏ (stranded wire). Diện tích mặt cắt các dây bện được xác định bởi tổng diện tích mặt cắt ngang của sợi dây dẫn riêng lẽ tạo nên, các khoảng trống nhỏ giữa các sợi nhỏ nầy không được tính. Với cùng cở AWG, các dây dẫn bện có đường kính tổng thể lớn hơn một chút so với dây đặc như trên.

Các dây dẫn bện được chỉ định bằng 3 con số: kích thước tổng thể AWG, số lượng sợi bện và kích thước mỗi sợi bện tính theo AWG. Số lượng sợi bện và kích thước của chúng được tính sao cho có kích thước gần với cở dây đặc có cùng AWG tương ứng. Ví dụ: dây bện 16AWG 7x24 là dây cở 16AWG được làm từ 7 sợi bện nhỏ có kích thước 24AWG mỗi sợi.

Vui lòng tra cứu bảng thông số AWG cho dây dẫn

  • Giấy chứng nhận NPP Belden

    Giấy chứng nhận NPP Belden

  • ISO 9001:2015

    ISO 9001:2015

  • Giấy chứng nhận NPP Alantek

    Giấy chứng nhận NPP Alantek

  • Giải pháp tổng thể Belden – Hạ tầng hợp nhất cho hội tụ IT/OT